La Xunta de Galicia, a través de su secretaría xeral para o deporte, abrió el pasado mes de abril el plazo para solicitud de subvenciones dirigidas a entidades deportivas.

Más información (VER)

CONVOCATORIA

– Texto da convocatoria e bases reguladoras (DOG 11.04.2018) (VER)

– Guía para o solicitante (VER)

PRAZO

– Do 12 de abril ao 11 de maio de 2018

DOCUMENTACIÓN

– Para presentar a solicitude: Ir á sede electrónica e premer en “Tramitación en liña” (IR Á SEDE)

– Para descargar anexos: ir á sede electrónica e ver na parte inferior da pantalla (e despregar) (IR Á SEDE)

– Poder de representación (axuntar este documento no caso de que non sexa o/a presidente/a da entidade quen actúe como persoa representante na tramitación deste procedemento) (VER)

—————–

Só no caso de entidades que nunca estiveran dadas de alta nas seguintes aplicacións, solicitar alta en:

– Galicia Activa (premer en «Solicitar contra como xestor») (IR)

– Plataforma de xestión de plans, programas, actividades e eventos de Galicia Saudable (premer en «solicitar rexistro») (IR)

(a confirmación da alta será enviada ao club vía e-mail nas seguintes 24-48 horas; non obstante non fai falta agardar á recepción da alta para presenta a solicitude).

—————–

Servizos provinciais de deportes:

– A CORUÑA: 881 960768 – Praza Agustín Díaz, 1 – 15008 A Coruña

– LUGO: 982 294568 – Edificio Administrativo Ronda da Muralla 70, 1º – 27071 Lugo

– OURENSE: 988 386050 – Avda. Habana, 79, 4ª planta – 32004 Ourense

– VIGO (Sección Promoción Deportiva): 886 218282 – Fotógrafo Luis Ksado, 17 – 36209 Vigo

Comentarios cerrados.