La Diputación de A Coruña, en fechas pasadas, ha publicado la convocatoria de diversas subvenciones a entidades deportivas dentro de su programa anual.

  • Convocatoria do programa de subvencións a entidades da provincia, sen ánimo de lucro, para a realización de actividades de fomento da actividade física e do deporte durante o ano 2017:

[pdf-embedder url=»http://www.acgfutbol.com/wp-content/uploads/2017/04/bop103a.pdf»]

[pdf-embedder url=»http://www.acgfutbol.com/wp-content/uploads/2017/04/especificas103a.pdf»]

[pdf-embedder url=»http://www.acgfutbol.com/wp-content/uploads/2017/04/xerais103a.pdf»]

  • Convocatoria do programa de subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito local, provincial, interprovincial ou autonómico durante o ano 2017:

[pdf-embedder url=»http://www.acgfutbol.com/wp-content/uploads/2017/04/bop103b.pdf»]

[pdf-embedder url=»http://www.acgfutbol.com/wp-content/uploads/2017/04/especificas103b.pdf»]

[pdf-embedder url=»http://www.acgfutbol.com/wp-content/uploads/2017/04/xerais103b.pdf»]

  • Convocatoria do programa de subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito nacional ou internacional durante o ano 2017:

[pdf-embedder url=»http://www.acgfutbol.com/wp-content/uploads/2017/04/bop103c.pdf»]

[pdf-embedder url=»http://www.acgfutbol.com/wp-content/uploads/2017/04/especificas103c.pdf»]

[pdf-embedder url=»http://www.acgfutbol.com/wp-content/uploads/2017/04/xerais103c.pdf»]

  • Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas, sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de grandes eventos deportivos singulares de especial interese na provincia durante o ano 2017:

[pdf-embedder url=»http://www.acgfutbol.com/wp-content/uploads/2017/04/bop103d.pdf»]

[pdf-embedder url=»http://www.acgfutbol.com/wp-content/uploads/2017/04/especificas103d.pdf»]

[pdf-embedder url=»http://www.acgfutbol.com/wp-content/uploads/2017/04/xerais103d.pdf»]

  • Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas da provincia, sen ánimo de lucro, para infraestruturas e equipamento deportivo durante o ano 2017:

[pdf-embedder url=»http://www.acgfutbol.com/wp-content/uploads/2017/04/bop104.pdf»]

[pdf-embedder url=»http://www.acgfutbol.com/wp-content/uploads/2017/04/especificas104.pdf»]

[pdf-embedder url=»http://www.acgfutbol.com/wp-content/uploads/2017/04/xerais104.pdf»]