Estes son alguns dos ponentes do V congreso de monitores de fútbol base, que terá lugar na sede de ACGFútbol, en Santiago de Compostela, o martes 29 de decembro de 2020 e que se publicará en vídeo para poder cumplir coas disposicións normativas derivadas da pandemia COVID-19.

  • Simón Lamas
  • Jandro Novoa
  • Gonzalo Fernández
  • Óscar Martínez
  • Óscar Gilsanz